Ordblindeundervisning

Vores ordblindeundervisning inkluderer

 
  • Uddannede specialister med mange års erfaring i ordblindeundervisning.
  • Individuelt tilrettelagt undervisning.
  • Rådgivning af forældre -inklusiv tilbagemelding efter hver gang.
  • Fysisk og/eller onlineundervisning.

Kontakt os

For en uforpligtende snak. 

Ordblindeundervisning

Hvem henvender vores ordblindeundervisning sig til?

Fagligt BOOST tilbyder ordblindeundervisning til børn og unge med læse-skrivevanskeligheder.

 

Indledende møde – gratis

Vi indleder med et møde, hvor vi får relevante oplysninger om barnets personlige, følelsesmæssige og faglige udvikling, 

Det er også her, at vi rådgiver forældre i, hvad man kan gøre for at støtte op om sit barns vanskeligheder.

Ordblindeundervisning – mål og progression

Vi opstiller mål. Barnet skal opnå en progression, og fremgangen skal være synlig. Det øger motivationen. Det er sjovere at arbejde hårdt, når man kan se, at det nytter noget.

Vi benytter os meget af humor og arbejder anerkendende, da vi ved, at det er sårbart at være ordblind.

Privatundervisning

Selve ordblindeundervisningen


Ordblindeundervisningen er individuelt tilpasset. Vi arbejder med forskellige materialer, der er evidensbaserede. Eleven skal lære at anvende forskellige læsestrategier og være i stand til at vælge, hvilken strategi de vil benytte, når de møder ord, de ikke kan læse. Vi arbejder således med at udvikle barnets metakognitive strategier i læsearbejdet.

Desuden arbejder vi med stavning, skrivning, læseforståelse samt kompenserende hjælpemidler.

Læs mere om vores ordblindeundervisning

Vi sørger for, at barnet selv arbejder med ordet – uanset om det gælder læsning eller stavning – og bliver i processen, indtil barnet er kommet igennem det. Det nytter ikke noget, at man giver barnet ordet, hvilket man meget nemt og velmenende kan komme til, men det er at gøre barnet en bjørnetjeneste. Det er barnet selv, der skal arbejde, for kun derigennem kan de blive selvstændige læsere, hvilket jo er målet med ordblindeundervisning.

Ordblindeundervisning er meget struktureret med mange gentagelser og faste systemer, da man ved, at det er den måde børn med læse-skrivevanskeligheder lærer bedst.

Sideløbende med det faglige indhold i ordblindeundervisningen, arbejder vi meget med at styrke barnets selvtillid, da vi ved, at læse-skrivevanskeligheder indvirker på barnets selvværd og tro på egne evner.

Man kan vælge at være alene eller på små hold med max. to til tre børn. Måske kender man nogen selv, eller også er der plads på et af vores hold. Kontakt os for at høre nærmere.

I slutningen af hver undervisningsgang, bruger vi en lille stund sammen med barnet på at lave en skriftlig tilbagemelding til forældrene. Det er ikke bare er en smileyordning, men et brugbart værktøj, der har flere faglige formål:

  • at barnet bliver bevidst om sin læreproces og sine fremskridt, hvilket i høj grad skaber motivation og selvtillid.
  • at give forældrene et indblik.

Når ens barn har læse-skrivevanskeligheder, bliver det endnu mere essentielt at få etableret et godt samarbejde mellem skole og hjem, hvilket indebærer en åben og ligeværdig dialog. Det giver barnet tryghed, at forældre- og skolesamarbejdet fungerer. Vi hjælper gerne med at styrke dette samarbejde og deltager også gerne i møder på skolen.

Individuelt tilrettelagt ordblindeundervisning

Vi tilrettelægger undervisningen til det individuelle barns behov. Der er ingen bindingsperiode på vores kurser og undervisning 


Vi tilbyder også landsdækkende onlineundervisning – Via
Skype.

Lokalt dækker vi: Holbæk, Nykøbing Sjælland, Roskilde, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Køge, Ringsted og København.

Anbefaling

Om ordblindhed

Vi anbefaler, at man læser afsnittet om ordblindhed. Læs også vores 10 gode råd til forældre. Desuden anbefaler vi litteratur og links til, hvis man vil vide mere om ordblindhed.

Vores kurser

 

Se mere detaljerede beskrivelse under Kurser, eller ring til os på 53 600 301

Vi hjælper også med bl.a.: #Lektiehjælp #Matematikundervisning

© fagligt-boost.dkYdelser – Undervisning – Ordblindeundervisning